הכנה לבגרות בביולוגיה... שאלות ביוטופ


מה ההבדל בין השפעת הטמפרטורה על בעל-חיים פויקלוטרמי לעומת בעל-חיים הומאוטרמי?
 
כיצד משפיע מצב הפיוניות על תהליך הדיות ועל שיעור הפוטוסינתזה בצמח?
 
מהו דיות, ומהם הגורמים המשפיעים עליו?
 
מהי שאלה אקולוגית בעבודת הביוטופ? דוגמאות
 
מה ההבדל בין הזנה הטרוטרופית להזנה אוטוטרופית? מה ההבדל בין יצרנים לצרכנים? דוגמאות
 
כיצד משפיע גודל הגוף על היחס בין שטח הפנים לנפח?דוגמאות
 
מהו משתנה תלוי ומהו משתנה בלתי תלוי? מהו הקשר ביניהם?
 
מה ההבדל בין פעילות החרדון במפנה צפוני לעומת פעילותו במפנה הדרומי?
 
מה ההבדל בין אחוז כיסוי צומח במפנה צפוני של הגבעה לעומת המפנה הדרומי?
 
כיצד משפיעה טמפרטורת סביבה נמוכה מאוד על חילוף החומרים אצל בעל-חיים הומיאוטרמי לעומת בעל-חיים פויקלוטרמי?
 
כיצד משפיע ויסות מצב הפיוניות על צמח הגדל באקלים יבש?
 
מה ההבדל בין תהליך הנשימה בצמח לבין תהליך הפוטוסינתזה בצמח?
 
מדוע הקרה גרמה לתמותה של דגי האמנון בברכות הדגים?
 
מהי השפעת אור וטמפרטורה על שיעור הטלת ביצים של העופות?
 
מה מקור החנקן בקרקע ומה חשיבותו לאורגניזמים?
 
מהי השפעת האור על בעלי-חיים? דוגמאות
 
מהם הגורמים המשפיעים על ריכוז החמצן במים שבברכה?
 
מה ההבדל בין התאמה להסתגלות.
 
מהי חשיבות המפרקים בטבע?
 
כיצד משתנה כמות החומר האורגני בצמח ביום ובלילה?
 
מה הקשר בין גובה הסלע בכרית בחוף פלמחים לבין אחוז כיסוי ציאנובקטריה (אצה כחולית) ואצה חסנית על פני הסלע?
 
מה הקשר בין מספר הצלחיות לבין מספר החופיות המנוקדות בכרית בחוף פלמחים?
 
מה הקשר בין מספר החופיות המנוקדות לבין אחוז כיסוי הציאנובקטריה בעל-כרית בחוף פלמחים?
 
מה הקשר בין גובה הסלע בכרית לבין מספר הבוציות על פני הסלע בחוף פלמחים?
 
מה ההבדל בין אחוז כיסוי הלענה החד זרעית בדיונה לעומת העמק בחולות ניצנים?
 
מה ההבדל בין אחוז כיסוי רותם המדבר בדיונה לעומת העמק בחולות ניצנים?
 
מהן מאפיין את האצות החיות בים?(לדוגמא חסנית)
 
מה הקשר בין עוצמת האור מתחת לשיח ומחוצה לו, לבין הביומסה של עשבונים (חד-שנתיים) באותם מקומות?
 
מה ההבדל בין כמות החומר האורגני בדיונה לעומת העמק בחולות ניצנים והאם יש קשר לאחוז כיסוי הרותם?
 
מה הקשר בין המרחק מקן הנמלים לבין פעילות מיקרואורניזמים בקרקע?
 
כיצד משפיעות טמפרטורת האוויר ועוצמת הקרינה על הגודל הממוצע של העלים של העכנאי?
 

בגרות בביולוגיה - ראשי
אודות
שאלות ליבה
מבוא לביולוגיה של האדם  
התא - מבנה ופעילות  
אקולוגיה  
נושאי בחירה
ביוטופ
מעבדה חוקרת
צור קשר
 


 © כל הזכויות שמורות לאתר הכנה לבגרות בביולוגיה 2021 תנאי שימוש